logotyp
Login

Grundrill Nové Generace

HDD VRTACÍ ZAŘÍZENÍ S VÝPLACHEM & HDD ZAŘÍZENÍ PRO VRTÁNÍ DO SKÁLY

Nová dimenze vrtání

Nová generace GRUNDODRILL

Nová generace GRUNDODRILL

Technologie řízeného vrtání je komplexní metoda, která klade na strojní techniku mnohostranné požadavky. Intenzivní práce na těchto požadavcích z pohledu uživatelů vedla k jedinečnému vývojovému procesu, při kterém jsme se zabývali každým detailem a nově jsme promýšleli každou součást. Výsledkem je nová generace GRUNDODRILL, jejíž průkopnická koncepce umožňuje při řízené bezvýkopové pokládce potrubí maximální možnou flexibilitu a nejvyšší produktivitu. Díky progresivnímu spojení inovativní techniky a maximální digitalizace je to jednodušší, než si myslíte – neboli „simple & easy“, jak říkáme.

S novou generací GRUNDODRILL nabízí TRACTO-TECHNIK kompletní konstrukční řadu s šesti modely ve výkonových třídách od 60 do 280 kN, jejichž dokonalá koncepce přesvědčí v každém ohledu.

- Flexibilní stavebnicová koncepce

Modulární konstrukce pro různé velikosti strojů a množství volitelných možností uživateli umožňují, aby si své vrtací zařízení nakonfiguroval v tomto stavebnicovém systému podle individuálních požadavků.

- Maximální produktivní výkon

• Výrazně vyšší rotační a vyplachovací výkony v kombinaci s přizpůsobeným vysokým příkonem vedou k výraznému zvýšení produktivity. Tak lze vrtací zařízení optimálně přizpůsobit podle každých geologických podmínek.

- Vrtání do skály ve všech výkonových třídách

Díky jedinečné koncepci strojů lze celou konstrukční řadu používat jako Jet Condition System (JCS) s normálními tyčemi v běžné půdě nebo jako All Condition System (ACS) s duálními tyčemi v komplexních geologických podmínkách a ve skále.

- Intuitivní koncepce ovládání

• Intuitivní koncepce ovládání, u které se téměř všechny funkce vrtacího stroje ovládají pomocí centrální dotykové obrazovky, je důsledně uzpůsobená pro potřeby obsluhy. To umožňuje ergonomickou práci bez únavy s vyšším stupněm automatizace.

- Dálkově ovládané vrtání

Postupující automatizace všech procesů umožňuje dálkově ovládané vrtání pomocí inovativního, speciálně vyvinutého dálkového ovládání.

Digitální řešení

- Inteligentní softwarová řešení, která v budoucnu centrálně propojí plánování, realizaci, vyúčtování, dokumentaci a servis, umožní individuální kontrolu a zvýšení produktivity

REVOLUČNÍ VE VŠECH VÝKONOVÝCH TŘÍDÁCH

REVOLUČNÍ VE VŠECH VÝKONOVÝCH TŘÍDÁCH

Inovativní až do posledního detailu

Důmyslná konstrukce nové generace GRUNDODRILL spojuje četná jednotlivá inovativní řešení do progresivní a jedinečné celkové koncepce. Všechny modely této konstrukční řady se vyznačují četnými mimořádnými vlastnostmi, které zabezpečují, že je vždy k dispozici maximální výkon pro posuv, rotaci a vyplachování.

Inteligentní koncepce řízení zabezpečuje, že se celkový výkon optimálně a podle potřeby přenáší na jednotlivé součásti. Díky tomu patří nová generace GRUNDODRILL k neúčinnějším a nejproduktivnějším vrtacím zařízením příslušných výkonových tříd na trhu.

Výkonný pohon vrtání

- Díky variabilnímu nastavení točivého momentu se výrazně zvyšuje produktivita vrtacích strojů. Točivý moment a otáčky lze optimálně přizpůsobit podle příslušných geologických poměrů a vrtacích nástrojů.

- Nová koncepce přináší v porovnání s běžnými vrtacími zařízeními výrazně větší výkon v celém rozsahu otáček.

Maximální vyplachovací výkon

-V závislosti na výkonové třídě jsou k dispozici různé volitelné možnosti čerpadel, které poskytují vždy maximální objem výplachu a zároveň maximální tlak.

- Tento mimořádně vysoký vyplachovací výkon zaručuje rychlý postup vrtání a maximální odklízecí výkon.

Účinný pohon posuvu

- Pohon hřebenem a pastorkem s výrazně většími rychlostmi zdvihu naprázdno zabezpečuje kratší doby cyklu v režimu posuvu a při výměně tyčí.

- Plynulé omezení posuvné a tažné síly a ochranný ventil zaručují bezpečnou práci bez únavy, která je šetrná vůči materiálu.

MŮŽETE SI VYBRAT

MŮŽETE SI VYBRAT

FLEXIBILNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

FLEXIBILNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

Modulární konstrukce nové generace GRUNDODRILL umožňuje individuálně nakonfigurovat každý vrtací stroj. Výběr z téměř čtyřiceti volitelných možností uživateli umožňuje, aby si svůj vrtací stroj vybavil podle svého spektra použití a požadovaného komfortu.
Tak zaplatíte pouze za to, co skutečně pro své úkoly potřebujete.

Kromě toho jsou k dispozici četné další volitelné možnosti, jako například centrální mazání, monitorování pomocí kamery, vysokotlaké čističe nebo nástavbové sady pro vrtání s kabelovou sondou. Naše prodejní oddělení vám ochotně poradí s konfigurací vašeho individuálního vrtacího zařízení.

MOBILNÍ ŘÍDICÍ CENTRÁLA

MOBILNÍ ŘÍDICÍ CENTRÁLA

Jedinečná a inovativní koncepce ovládání nové generace GRUNDODRILL je výsledkem pečlivého, hlubokosáhlého vývojového procesu v úzké spolupráci s vrtmistry a odborníky na ergonomii a biomechaniku. Díky kombinaci nejmodernější řídicí techniky s inteligentním softwarem a vysokým stupněm automatizace se může strojník více než kdykoli dříve plně soustředit na svou nejdůležitější činnost – vrtání.

Ovládání „simple & easy“

- Celá koncepce ovládání je snadno pochopitelná a intuitivní – podobně jako u moderních chytrých telefonů nebo tabletů.

- Automatizace všech procesů a pracovních kroků vede ke zvýšení produktivity a menšímu zatížení obsluhy.

- Všechny centrální funkce vrtacího zařízení lze alternativně ovládat i manuálně.

Naprostý přehled

- Koncepce integrované kamery poskytuje obsluze kdykoli automaticky optimální přehled o všech částech vrtacího zařízení.

Tato moderní a intuitivní koncepce ovládání představuje hlavní příspěvek ke zvýšení produktivity u metody HDD a výrazně usnadňuje vyškolení nových vrtmistrů.

Komfortní kabina pro obsluhu – perfektní pracoviště

Komfortní kabina pro obsluhu – perfektní pracoviště

Design a vybavení komfortní kabiny pro obsluhu byly důsledně přizpůsobeny pro potřeby strojníka. Velká panoramatická okna poskytují v kombinaci s koncepcí kamery optimální výhled do všech stran a díky nim není pro pracovní provoz nutné otáčení kabiny. To umožňuje práci dokonce i v těch nejstísněnějších prostorových podmínkách. Výrazně větší kabina představuje v kombinaci s optimalizovaným uložením a ergonomickým sedadlem s volitelným pneumatickým odpružením perfektní pracoviště.
Další součásti výbavy:

- Centrální zamykání, elektronický imobilizér, množství odkládacích ploch a nabíjecích zásuvek, chladicí držák na láhve, rádio s hands-free

- Volitelně klimatizace nebo automatická klimatizace

NOVÉ PERSPEKTIVY

NOVÉ PERSPEKTIVY

Dálkově ovládané vrtání

Dálkově ovládané vrtání

Vrtací zařízení nové generace GRUNDODRILL lze i ve vrtacím provozu kompletně ovládat dálkově. Díky inteligentní koncepci ovládání je možné všechny funkce vrtacího zařízení pohodlně ovládat a kontrolovat mimo kabinu obsluhy pomocí speciálně zkonstruovaného dálkového ovládání. Toto mimořádně robustní dálkové ovládání, vhodné pro podmínky na stavbě, spojuje stejné ovládací prvky, které se nacházejí v kabině, s tabletem umožňujícím venkovní použití, který se používá jako centrální ovládací panel řízení stroje.

- Všechny ovládací prvky v kabině a na dálkovém ovládání mají totožnou funkci, tvar a uspořádání. To umožňuje strojníkovi neomezený výběr a rychlé, bezproblémové přecházení mezi různými druhy provozu.

- V kombinaci s novou koncepcí kamery je neustále zabezpečená naprostá kontrola nad celým vrtacím zařízením i při provozu s dálkovým ovládáním.

- Omezení prostojů na stavbě díky větší flexibilitě. Krátkodobý nedostatek pracovníků – např. při míchání nové výplachové směsi – lze zvládnout tak, že obsluha stroje ovládá zároveň vrtací zařízení i lokalizační techniku.

- Nové perspektivy pro strojníka – například: sledování zpětného toku výplachu nebo zatahování trubky u cílového výkopu, optická kontrola při přejíždění jiných vedení a překážek atd.

Dálkové ovládání GRUNDODRILL umožňuje větší bezpečnost a flexibilitu při každodenním použití na stavbě a trvale zvyšuje produktivitu při vrtání. Tak jednoduše, jak jen to lze.

PERFEKTNÍ SYMBIÓZA

PERFEKTNÍ SYMBIÓZA

Integrované lokalizační řešení

Integrace zobrazení lokalizačního systému DCI do koncepce řízení nové generace GRUNDODRILL představuje jedinečnou funkci, která vytyčuje novou laťku na trhu s horizontální technikou s výplachem. Díky spojení vrtacího stroje a lokalizační techniky do jednoho celku jsou centrálně seskupené všechny relevantní údaje a ještě více se zjednodušuje kontrola vrtacího procesu.

Směrodatné partnerství

Pro bezpečné a naprosto přesné řízení vrtací hlavy je zapotřebí spolehlivá a přesná lokalizační technika. Jako výrobce prvních lokalizačních systémů, které zaznamenávají sklon a rotaci vrtací hlavy, určuje firma Digital Control v této oblasti již několik desetiletí výkonové standardy. Díky této soustavné inovační síle pro nás DCI představuje perfektního partnera při náročném vývojovém projektu pro integraci zobrazení lokalizačního systému.

Výsledkem spolupráce je tak geniální koncepce a jednoduché použití. Hardwarový modul vyvinutý firmou DCI (AIM – Aurora Interface Module) a rozhraní vyvinuté společně firmami DCI a TRACTO-TECHNIK umožňují naprostou kompatibilitu se všemi lokalizačními systémy aktuální série DCI F.

- Centrální obrazovka pro údaje stroje a lokalizační informace – také při dálkově ovládaném vrtání

- Kompatibilní s lokalizačními systémy DCI F1, F2, F5 a Falcon F1, Falcon F2, Falcon F5

- Integrace všech nastavení DCI a přizpůsobení vzhledu a formy podle prostředí TRACTO-TECHNIK zjednodušuje začátek používání a školení nové obsluhy

- Významně přispívá k rychlejšímu a trvalejšímu vyškolení nových odborníků – vrtmistři a lokalizační technici mohou společně sledovat vrtací hlavu.

RYCHLOPODAVAČ S ROSTOUCÍM POTENCIÁLEM

RYCHLOPODAVAČ S ROSTOUCÍM POTENCIÁLEM

Zásobník tyčí nové generace GRUNDODRILL kombinuje velkou kapacitu zásobníku s inovativní a flexibilní koncepcí doplňování. Toto chytré řešení zaručuje velmi krátké doby cyklů při výměně tyčí a minimální náročnost při zavádění nebo vyjímání vrtacích tyčí pro mimořádně dlouhé vrty.

Inteligentní zásobník

Koncepce zásobníku výrazně zvyšuje flexibilitu a produktivitu při použití vrtacího zařízení.

- Práce na malém prostoru ve velmi omezených podmínkách stavby – vrtací zařízení je plně připravené k použití s uvedenou transportní šířkou.

- Pomocí volitelných doplňovacích boxů je doplnění další vrtací tyče hračka.

- Teleskopický jeřáb, který lze rovněž pořídit volitelně, zabezpečuje nezávislou, ergonomickou a bezpečnou manipulaci s doplňovacími boxy.

- Existují různé možnosti doplňování:

◦ Jednotlivé vrtací tyče lze podávat z boku manuálně a poté se plně automaticky vkládají do boxu.
◦ Automatická práce přímo z doplňovacího boxu – tyče se odebírají přímo z doplňovacího boxu a podávají se v ose vrtání.
◦ U boxu na tyče probíhá vkládání a odebírání z doplňovacího boxu plně automaticky.
◦ Díky automatizaci lze všechny možnosti doplňování používat bez obsluhy v kabině.

Spolehlivě a rychle ve všech geologických podmínkách

Spolehlivě a rychle ve všech geologických podmínkách

Nová generace vrtacích tyčí, která je přesně přizpůsobená pro vrtací zařízení GRUNDODRILL, umožňuje výrazně menší poloměry ohybu při větším výkonu a maximálním vyplachovacím výkonu u dlouhých vrtacích tras.

- Nově koncipované polygonální zásuvné spojení pro vnitřní tyče, které jsou součástí duálních vrtacích tyčí, zabezpečuje spolehlivý přenos točivého momentu na minimálním montážním prostoru. To zaručuje i při použití duálních vrtacích tyčí velký vyplachovací výkon a vysokou produktivitu.

- Jednodílné kované vrtací tyče se závity ELICON a vnitřní tyče uložené v ložisku zabezpečují spolehlivost a dlouhou životnost.

INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ PROPOJENÍ

INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ PROPOJENÍ

360° digitální řešení

360° znamená kompletní digitální řešení, která vám díky inteligentnímu propojení umožňují snadněji a rychleji zvládnout komplexní úkoly. Naše cloudová softwarová řešení pro techniku HDD vrtání s výplachem v budoucnu centrálně propojí plánování, realizaci, vyúčtování, dokumentaci a servis. S nimi budete své stroje využívat ještě efektivněji a s větším ziskem – pohodlně prostřednictvím počítače, chytrého telefonu nebo tabletu.

Začátek je díky modulární platformě rychlý a jednoduchý, použití je intuitivní. První moduly tohoto 360° zážitku jsou COCKPIT a QUICKPATH pro techniku HDD vrtání s výplachem a dále přesně uzpůsobený e-shop pro objednávání příslušenství a náhradních dílů.

COCKPIT poskytuje kompletní přehled

COCKPIT centrálně eviduje všechny relevantní údaje výkonu a spotřeby vašich vrtacích strojů GRUNDODRILL, které si lze rychle zobrazit. Díky maximální transparentnosti údajů můžete individuálně kontrolovat a zvyšovat produktivitu svých vrtacích strojů

- Efektivní management strojového parku HDD

- Rychlejší plánování, kontrola a koordinace staveb HDD

- Zjišťování potenciálů pro úsporu díky porovnávání údajů

- Udržování hodnoty HDD stroje díky optimálnímu servisu

QUICKPATH pro plánování cíle

QUICKPATH vám umožňuje automatické a rychlé plánování optimální trasy vrtání. Tento inteligentní software představuje optimalizační nástroj pro plánování trasy, který vypočítá nejkratší trasu a spolehlivě přitom zohledňuje důležité faktory a limitující parametry.

- Efektivní plánování a rychlá kontrola realizovatelnosti trasy vrtání

- Výpočet optimální trasy vrtání díky inteligentnímu algoritmu

- Realistické výsledky díky jedinečnému trojrozměrnému výpočtu a plánování

Kliknout a koupit v e-shopu

Pro jednoduché a rychlé objednávání příslušenství a náhradních dílů pro naši techniku NODIG je zde náš přesně přizpůsobený e-shop. Díky inteligentnímu propojení je objednací proces transparentní a riziko nesprávného objednání je omezené na minimum. Součástí je branding shop, kde si můžete zároveň objednat naše oblíbené reklamní zboží s logem krtka. Rovněž rychle a transparentně.

MAXIMÁLNÍ VÝKON

Hospodárné řešení už od prvního metru

Stejně jako všechny systémy GRUNDODRILL se i nová generace vyznačuje vynikající kvalitou, dlouhou životností a velmi rozmanitým použitím. Díky flexibilní koncepci pracuje nová řada ještě produktivněji při každém druhu použití.

PILOTNÍ VRT*
PROVEDENÍ PLÁNOVANÉHO VRTÁNÍ
Přímé vrtání: posuv a rotace vrtací hlavy.
Vrtání do zatáčky: posuv nasměrované vrtací hlavy (případně za pomoci lopatek).

ROZŠÍŘENÍ A ZATAŽENÍ POTRUBÍ*
INSTALACE PRODUKTOVÉHO POTRUBÍ/CHRÁNIČKY
Zpětné tažení a rotace rozšiřovací vrtané hlavy se zavěšenou trubkou, příp. může být nutné průběžné odklízení.

* V závislosti na třídě zeminy a potřebném průměru rozšíření se používají speciální vrtací nástroje.

KŘIŽOVÁNÍ
Ke standardním druhům použití zařízení GRUNDODRILL patří řízené vrtání pod komunikacemi, kolejištěmi, budovami a jinými překážkami.

PODÉLNÁ POKLÁDKA
Kromě křižování patří k běžnému použití řízené vrtání rovnoběžně s komunikacemi, vodními toky a budovami.

VRTÁNÍ DO SKÁLY
Vrtání v náročných geologických podmínkách, zejména do tvrdé, pevné horniny lze provádět s řadou JCS při použití tzv. mud-motoru. U řady ACS s duálními tyčemi patří vrtání do skály ke standardnímu použití.

GRUNDODRILL JCS130

GRUNDODRILL JCS130

GRUNDORILL ACS130

GRUNDORILL ACS130

DOBRÁ VÝBAVA JE ZÁRUKA ÚSPĚŠNÉHO VRTÁNÍ

DOBRÁ VÝBAVA JE ZÁRUKA ÚSPĚŠNÉHO VRTÁNÍ

Vrtací nástroje, které jsou perfektně přizpůsobené pro vrtací stroj, zaručují optimální postup vrtání v každé půdě. Robustnost a dlouhá životnost všech dílů jsou naprostá samozřejmost.

Plný zásobovací výkon

MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ

MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ

Prvotřídní technika výplachu je důležitý stavební kámen pro úspěšné vrtání. S vrtacím strojem a vrtacími nástroji tvoří výplachová technika TRACTO-TECHNIK optimální celek pro efektivní práci – i v komplikovaných půdách.

Výkonná míchací zařízení a čerpadla zaručují vysoký vyplachovací výkon. Pro kvalitu vyplachování vrtu přizpůsobenou podle půdy jsou k dispozici profesionální měřicí zařízení a aditiva do výplachu.
K tomuto tématu se můžete dozvědět více na našich firemních školeních nebo si vyžádejte doplňující informace k míchacím zařízením a nástavbám pro nákladní vozidla.

PŘEPRAVA
Rádi vám pomůžeme při dimenzování a výběru nákladního vozidla vč. přívěsu. Kontaktujte našeho obchodního zástupce.

HOME

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign