logotyp
Login

GRUNDOPIT a GRUNDOCORE

MALÉ VRTACÍ STROJE S VÝPLACHEM KORUNKOVÉ VRTACÍ STROJE

Kompaktní vrtací stroj Grundopit

MALÝ SILÁK GRUNDOPIT PS60

MALÝ SILÁK GRUNDOPIT PS60S řízeným malým vrtacím strojem s výplachem GRUNDOPIT 6V lze rychle a hospodárně budovat domovní přípojky pro plyn, vodu, elektrický proud, optické kabely a kanalizační tlaková potrubí a dále podélné pokládky až do 100 m. GRUNDOPIT 6V může pracovat z malého výkopu nebo případně přímo ze sklepa. V případě vrtů až do budovy se zdivo utěsní bez otvoru před domovní zdí pomocí stěnové průchodky. Kromě domovních přípojek je možná také pokládka pod komunikacemi a dále řekami a potoky. GRUNDOPIT 6V se vyznačuje při malých rozměrech velkým zdvihem, takže lze používat tyče s užitečnou délkou 750 mm. Díky vysokému točivému momentu 1 500 Nm a max. otáčkám 150 ot/min a dále tlačným a tažným silám až 6 t nepředstavuje ani práce v komplikované půdě žádný problém.
OVLÁDACÍ PULTPřehledný, otočný ovládací pult pro pohodlné ovládání a kontrolu nad vrtacím strojem z každé pozice.
OVLÁDACÍ PULT
Přehledný, otočný ovládací pult pro pohodlné ovládání a kontrolu nad vrtacím strojem z každé pozice.
ROTAČNÍ POHON S BAJONETOVÝM UZÁVĚREM TYČÍJednoduché, rychlé spojování tyčí u rotačního pohonu bez šroubování a přímá lopatková funkce.
ROTAČNÍ POHON S BAJONETOVÝM UZÁVĚREM TYČÍ
Jednoduché, rychlé spojování tyčí u rotačního pohonu bez šroubování a přímá lopatková funkce.
ODKLÁPĚCÍ ČELISTJe možné vtahování velkých rozšiřovacích hlav s vnějším průměrem max. 200 mm až do lafety – není nutný předsazený rám.
ODKLÁPĚCÍ ČELIST
Je možné vtahování velkých rozšiřovacích hlav s vnějším průměrem max. 200 mm až do lafety – není nutný předsazený rám.
Rovnou dolůPřesně k cíliStart z výkopuStart z výkopuStart z výkopuStart z výkopuStart z výkopu

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ KOMPAKTNÍ, SILNÝ, RENTABILNÍ STROJ

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ KOMPAKTNÍ, SILNÝ, RENTABILNÍ STROJ

01 Připojení hydraulických hadic přímo k lafetě – ochrana obsluhy
02 Užitečná délka tyče 750 mm při délce lafety pouze 1 370 mm – lze pracovat v mimořádně stísněných prostorových podmínkách
03 Hydraulická čelist – rychlá, pohodlná, rychlá výměna tyčí; je možné upnutí v každé poloze
04 Posuv pomocí válcového pohonu – k dispozici plný výkon z klidového stavu
05 Výklopný ovládací pult – kompaktní přepravní poloha, rychlá montáž
06 Dvoustupňová rotace – optimální přizpůsobení podle půdních podmínek/průměru rozšíření
07 Hydraulické ukotvení ve výkopu – krátká doba přípravy, vysoká stabilita
08 Výklopné stupátko – bezpečné a čisté postavení

BEZPEČNÁ METODA, MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ

BEZPEČNÁ METODA, MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ

DOBRÁ VÝBAVA JE ZÁRUKA ÚSPĚŠNÉHO VRTÁNÍ

DOBRÁ VÝBAVA JE ZÁRUKA ÚSPĚŠNÉHO VRTÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vrtací nástroje, které jsou perfektně přizpůsobené pro vrtací stroj, zaručují optimální postup vrtání v každé půdě. Robustnost a dlouhá životnost všech dílů jsou naprostá samozřejmost.

POUŽITÍ

Všechny systémy GRUNDOPIT jsou navržené pro množství použití, dlouhou životnost, malé opotřebení, vysokou produktivitu a malou spotřebu zdrojů a provozních látek. Díky tomu jsou mimořádně flexibilní a hospodárné – již od prvního použití.

KŘIŽOVÁNÍ
Pokládka pod komunikacemi, kolejištěmi, budovami,
zahradami a dalšími cennými povrchy.

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Pro plyn, vodu, kanalizaci, elektrický proud, optické sítě
(FTTH) až k domu nebo přímo z domu.

VRTÁNÍ PRO DRENÁŽ
Pokládka drenážních potrubí pro odvádění
nahromaděné vody.

VRTÁNÍ DO SKÁLY
Pro bezpečné vrtání do skalnaté půdy s
proměnlivým složením se používá pneumatický
příklepový vrtací nástavec.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE GRUNDOPIT PS60

TECHNICKÉ SPECIFIKACE GRUNDOPIT PS60

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ GRUNDOPIT KS50

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ GRUNDOPIT KS50

GRUNDOPIT KS50 lze pokládat plynové, vodovodní, elektrické
a FTTH domovní přípojky od hlavního vedení v silnici
z nejmenší možné kruhové stavební jámy (minimální otvor
pouze Ø 65 cm) nebo úzkých výkopů o šířce pouze 65 cm
přímo do domu nebo do malé montážní jámy před domem.
Ovládání tohoto stroje GRUNDOPIT je mimořádné díky plně
automatickému vrtacímu provozu a systému manipulace s
tyčemi.
Vrtání z nejmenší kruhové stavební jámy, minimálního
otvoru (keyhole) o Ø 65 cm
Řízené vrtání s nepřetržitou lokalizací
Jednoduché ovládání pomocí ovládacího panelu s
barevným displejem
Malé výkopy na soukromém pozemku,
je možné vrtání až do sklepa
Minimální výkopové práce – méně už jich být nemůže
Potřebný pouze velmi malý pracovní prostor,
minimální vliv na silniční provoz
Ekologický a šetrný způsob stavby
Minimální použití výplachu
Nevznikají přídavné náklady na asfaltování pro uzavření
minimálního otvoru (keyhole)
Veškeré připojovací práce se provádějí nad zemí
Délka vrtu až 50 m
Vnější průměr potrubí až 90 mm

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ KOMPAKTNÍ, SILNÝ, RENTABILNÍ STROJ

OVLÁDÁNÍ STROJE

OVLÁDÁNÍ STROJE

Plně automatické vrtání
Ovládání nad zemí
Ergonomická práce podle nejnovějších standardů
Řízené vrtání s možností lokalizace
Vysoká bezpečnost pro obsluhu
Přehledný barevný displej se symbolickým zobrazením
Plynulé nastavení optimálních parametrů vrtání

VÝMĚNA TYČÍ

VÝMĚNA TYČÍ

Plně automatická manipulace s tyčemi
Ergonomická
Rychlá
Bezpečná

ROTAČNÍ POHON

ROTAČNÍ POHON

Rotační pohon s dutým hřídelem – maximální délka
tyčí při nejmenším instalačním prostoru
Tvarové spoje tyčí –
nejsou choulostivé na znečištění, šetrné k materiálu
Regulace posuvu v závislosti na točivém momentu –
optimální využití výkonu stroje

01 Integrované řízení stroje – plně automatický provoz
02 Vrtání se zatlačováním za pomoci kapaliny –
nedochází k vyplavování vrtné drti
03 Malá vzdálenost osy vrtání od spodní hrany stroje –
přímé spojení domovního připojovacího vedení k
hlavnímu vedení
04 Integrované čištění tyčí pomocí vysokotlaké mycí trysky
05 Umožňuje minimálně invazivní použití – vrtání z
minimálního možného otvoru „keyhole“ o Ø 650 mm
06 Uzavřená kruhová rámová konstrukce – stabilní,
flexibilně nasměrovatelná (stroj lze v keyhole libovolně
otáčet)
07 Integrovaný hydraulický systém ukotvení – krátká
doba přípravy, bezpečná montáž

Odstranění vyvrtaného jádraMontáž připojovací armaturyMontáž připojovací armaturyHotová přípojkaZalepené vyvrtané jádro

VYDĚLÁVÁ UŽ OD PRVNÍHO METRU

VYDĚLÁVÁ UŽ OD PRVNÍHO METRU

HORIZONTÁLNÍ VRTÁNÍ S VÝPLACHEM S GRUNDOPIT KS60

POUŽITÍ
Jako výchozí jáma pro GRUNDOPIT KS50 slouží minimální otvor „keyhole“. Po dokončení podzemní pokládky se z povrchu připojí hlavní vedení, otvor se zaplní a asfaltové jádro se znovu přesně zalepí. Metoda je vhodná pro následující použití

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
pro plynová, vodovodní, elektrická a datová vedení

KŘIŽOVÁNÍ
Řízené vrtání pod komunikacemi, kolejištěmi a budovami

PODÉLNÉ POKLÁDKY
Kromě křižování patří k běžnému použití lineární vrtání
rovnoběžně s komunikacemi, vodními toky a budovami.

NÁSTAVBA NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ)

Flexibilní přepravní modulyNástavba na nákladní automobil

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY PŘÍPADY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY PŘÍPADY

Vrtací nástroje, které jsou perfektně přizpůsobené pro vrtací stroj, zaručují optimální postup
vrtání v každé půdě. Robustnost a dlouhá životnost všech dílů jsou naprostá samozřejmost.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

GRUNDOCORE VRTACÍ STROJE S JÁDROVÝMI KORUNKAMI

GRUNDOCORE VRTACÍ STROJE S JÁDROVÝMI KORUNKAMI

Kruhové stavební jámy umožňují rychlý přístup k podzemní infrastruktuře
bez klasických výkopových prací. Pro vytvoření těchto kruhových
stavebních jam se pomocí vrtacích strojů s jádrovými korunkami
GRUNDOCORE provede do povrchu z asfaltu, betonu nebo železobetonu
kruhový výřez. Jádro se čistě vyřízne a později ho lze znovu přesně
vsadit zpět, takže je povrch znovu trvale obnovený. Tímto způsobem
lze vytvářet minimálně invazivní otvory (keyhole) a vytvářet tak dokonce
pochozí kruhové stavební jámy.

KRUHOVÁ STAVEBNÍ JÁMA METODA BUDOUCNOSTI

KRUHOVÁ STAVEBNÍ JÁMA METODA BUDOUCNOSTI

Důležitou výhodou kruhové stavební jámy oproti běžné hranaté
stavební jámě je dlouhodobá pevnost po opětovném
uzavření. Rozhodující vlastností je kruhový tvar.
U znovu uzavřených stavebních jam dochází např. vlivem
přejíždění nebo tepelné roztažnosti k silnému pnutí. U hranatých
stavebních jam se v rozích vyskytuje vysoké pnutí a
vznikají praskliny, které vyžadují další opravy. U kruhové
stavební jámy dochází ke stejnoměrnému rozložení pnutí a
pnutí je až čtyřikrát menší. Je dosaženo trvalého obnovení
krycí vrstvy a nevznikají následné náklady.

Rozložení pnutí okolo hranaté stavební jámy.Rozložení pnutí okolo kruhové stavební jámy.Hranatá stavební jáma – nevyhnutelné následné škody.Obnovený povrch.

GRUNDOCORE 650/450 ZÁKLADNÍ STROJ

GRUNDOCORE 650/450 ZÁKLADNÍ STROJ

Nízké investiční a provozní náklady
Krátká doba přípravy, snadný transport
Vrtací korunky na asfalt nebo beton, volitelně také se
smíšeným osazením
Posuv hloubky vrtání pomocí velkého
ručního kola – zvedání a spouštění lze snadno
kontrolovat
Přípojka pro centrální přívod chladicí vody
Výkonové charakteristiky
Max. průměr vrtací korunky: 650 mm
Max. hloubka vrtání: 450 mm
Max. rotace: 200 ot/min
01 Nastavení otáček prostřednictvím přívodu oleje –
nejjednodušší řízení, robustní
02 3 výškově nastavitelné opěrné patky (250 mm) –
jednoduché vyrovnání korunkového vrtacího stroje
03 Zapnutí/vypnutí rotace pomocí pedálu –
ergonomické, bezpečné ovládání
04 Mechanicky nastavitelný ukazatel hloubky –
není choulostivý
05 Regulace posuvu pomocí ručního kola –
přímá kontrola vrtání

GRUNDOCORE 650/600 SILÁK

GRUNDOCORE 650/600 SILÁK

Krátká doba přípravy, snadný transport
Vrtací korunky na asfalt nebo beton, volitelně také se
smíšeným osazením
Je možné současné použití dvou vrtacích korunek
Posuv hloubky vrtání pomocí ručního kola – zvedání a
spouštění lze snadno kontrolovat
Přípojka pro centrální přívod chladicí vody
Výkonové charakteristiky
Max. průměr vrtací korunky: 650 mm
Max. hloubka vrtání: 600 mm
Max. rotace: 200 ot/min

01 Příruba pro připojení jeřábu pro flexibilní manipulaci
02 Manuální nastavení otáček – jednoduché ovládání
03 3 výškově nastavitelné opěrné patky (250 mm) –
jednoduché vyrovnání korunkového vrtacího stroje
04 Zapnutí/vypnutí rotace pomocí pedálu –
ergonomické, bezpečné ovládání
05 Mechanicky nastavitelný ukazatel hloubky –
není choulostivý
06 Regulace posuvu pomocí ručního kola –
přímá kontrola vrtání

Kromě vytvoření minimálního otvoru (keyhole) lze stroj
GRUNDODRE TSC 650/600 používat také pro další práce –
převážně u velkých hloubek řezu a tvrdých povrchů. Díky
dvojvřetenové převodovce lze současně pohánět dvě soustředné
vrtací korunky.
při optimálních parametrech řezání. V jednom pracovním
kroku se vyřízne jádro a vytvoří se menší středový otvor v
jádru. Pomocí tohoto středového otvoru lze rychle a jednoduše
vyjmout i silnější jádra.

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

Použití vrtacích korunek s max. průměrem 650 mm
Velká hloubka řezu 600 mm
Vysoký max. točivý moment 560 Nm
Vrtací korunky na asfaltové a betonové povrchové
vrstvy
Volitelně lze obdržet rychloměnič pro jednoduchou a
bezpečnou výměnu vrtacích korunek

GRUNDOCORE TSC650/600 MNOHOSTRANNÝ STROJ

GRUNDOCORE TSC650/600 MNOHOSTRANNÝ STROJ

01 Nastavení otáček pomocí proporcionálního ventilu
Jednoduché přizpůsobení otáček
02 Rotační pohon se dvěma soustřednými hnacími
vřeteny
Optimální řezná rychlost pro vnitřní a vnější vrtací
korunku díky různým otáčkám
03 Snadno demontovatelné plechové obložení
Maximální bezpečnost práce díky bezpečnostnímu
vypnutí
04 Velká hloubka řezu až 600 mm
Je možné proříznutí silných vrstev vozovky
05 Integrované upnutí pro druhou (menší) vrtací
korunku
Optimální řezné rychlosti obou vrtacích korunek
06 Rádiové dálkové ovládání
Řízení vrtání z optimální pozice, bez působení vibrací na
obsluhu
07 Výstupní signál
Pro ovládání externího výplachového čerpadla –
přizpůsobení objemu výplachu podle příslušného vrtání
08 Otočná průchodka bez opotřebení
Minimální náklady na údržbu
09 Plynulé nastavení otáček a posuvné síly
Dodržování optimálních parametrů vrtání

GRUNDOCORE 1500/650 VARIABILNÍ STROJ

GRUNDOCORE 1500/650 VARIABILNÍ STROJ

Korunkový vrtací stroj GRUNDOCORE 1500/650 doplňuje techniku vytváření minimálních otvorů (keyhole) o kruhové pochozí stavební jámy o průměru až 1 500 mm. Tato technika je velmi hospodárná a produktivní zejména v sektoru sanace kanalizace. GRUNDOCORE 1500/650 nabízí optimálně komfortní obsluhu a díky kompaktní rámové konstrukci se i přes velkou vrtací korunku snadno transportuje.

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

VEDENÍ VRTACÍ KORUNKY Pro přesné navrtávání a snížení vibrací.

Použití vrtacích korunek s max. průměrem 1 500 mm
Velká hloubka řezu 650 mm
Vysoký max. točivý moment 2 320 Nm
Vrtací korunky na asfaltové a betonové povrchové vrstvy

01 Příruba pro připojení jeřábu a uchopení pomocí
vysokozdvižného vozíku
Pro jednoduchý transport
02 Plynulé nastavení otáček a posuvné síly
Dodržování optimálních vrtacích parametrů
03 Lze používat různé vrtací korunky
Rozsah průměru od 800 do 1 500 mm
04 Vedení vrtací korunky
Stabilizace vrtací korunky při navrtávání
05 3 hydraulicky výškově nastavitelné opěrné patky
(300 mm) jednoduché vyrovnání korunkového vrtacího
stroje
06 Rádiové dálkové ovládání
Ovládání vrtání z optimální a bezpečné pozice
07 Výstupní signál
Pro ovládání externího výplachového čerpadla –
přizpůsobení objemu výplachu podle příslušného
vrtání
08 Otočná průchodka bez opotřebení
Minimální náklady na údržbu
09 Snadno demontovatelné plechové obložení
Maximální bezpečnost práce díky bezpečnostnímu
vypnutí

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

HOME

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign